Makani Kai

Pheasants, ducks, or geese, Kai always comes through.

More: House dog, waterdog, field dog - happy dog.
Vote