Tzippi

I live to fish…

More: Her full name… When she is bad is: Tzippi Carmen Luisa Sanchez Ramirez Shapiro
Vote